องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongkhukhad.go.th
นายนิกาย  รัตนเมือง
นายนิกาย รัตนเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
087-854-1178
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
132   คน
สถิติทั้งหมด
94486   คน
เริ่มนับวันที่ 12 พฤษภาคม 2552

หัวหน้าส่วนราชการ

-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
นายสุทธินันท์ พรอินทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
082-457-5077
นายสุรศักดิ์ ไชยรงศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
083-326-4488
นายปิยะเนตร ปราบพินาศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางจันทร์เพ็ญ หงษ์บุญ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
095-660-7147