องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongkhukhad.go.th
นายนิกาย  รัตนเมือง
นายนิกาย รัตนเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
087-854-1178
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
132   คน
สถิติทั้งหมด
94486   คน
เริ่มนับวันที่ 12 พฤษภาคม 2552

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

20/05/2024   จ้างเหมาซ่อมแซมถนน บ้านโคกกู่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2024   จ้างเหมาซ่อมแซมคันคูลำห้วยใหญ่(คลองโคกกู่)บ้านหนองข่า หมู่ที่ 12 บริเวณที่นานายวิชาญ ถาวงศ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2024   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2024   ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโสกภารา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2024   ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองคูใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2024   ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองคูขาด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2024   จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองข่า-โคกกู่ หมู่ที่ 12 จากบ้านนางฉวีวรรณ สุมิตร ถึงบ้านนางวันนา เทียบแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2024   ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (สว่านโรตารีไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2024   ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน สว่านกระแทกไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2024   ซื้อว้สดุจราจรเครื่องดับเพลิง (ท่อดูดน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/05/2024   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองคูใหญ่ ประจำเดือน เมษายน 2567 จำนวน 21 คน ๆ ละ 36 บาท จำนวน 19 วัน เป็นเงิน 14,364 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/04/2024   จ้างเหมาโครงการการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/04/2024   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโสกภารา ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 -15 (รอบแรก) จำนวน 40 คนๆละ 27 บาท จำนวน 9 วันอ เป็นเงิน 9,720 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/04/2024   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองคูใหญ่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 (รอบแรก) จำนวน 21 คนๆละ 36 บาท จำนวน 9 วัน เป็นเงวิน 6,804 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/04/2024   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองคูขาด ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 (รอบแรก) จำนวน 17 คนๆละ 36 บาท จำนวน 9 วัน เป็นเงิน 5,508 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2024   จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาเพียง หมู่ที่ 6 ไปบ้านโนนรัง (บริเวณที่ดินนายอุไทย ทาโยหา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2024   จ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.บ้านโนนรัง หมู่ที่ 9 เส้นทางรอบหมู่บ้านทิศตะวันตก บริเวณนางทองแดง แสนงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2024   ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2024   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2024   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2024   ซื้อตู้ทำน้ำร้อนและน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2024   ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2024   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2024   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้โชว์เอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2024   จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2024   จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก บ้านหัวนาไทย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2024   จ้างเหมาปรับปรุงลูกรังโดยการลงหินคลุก บ้านนาเพียง หมู่่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2024   ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง ( สำหรับติดตั้งผ้าม่านห้องคณะผู้บริหาร อบต.หนองคูขาด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2024   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2024   จ้างเหมาการแสดง หมอลำประยุกต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง