องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongkhukhad.go.th
นายนิกาย  รัตนเมือง
นายนิกาย รัตนเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
087-854-1178
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
41   คน
สถิติทั้งหมด
94527   คน
เริ่มนับวันที่ 12 พฤษภาคม 2552

คณะผู้บริหาร

นายนิกาย รัตนเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
087-854-1178
นายประยูร มูลราช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
080-795-7921
นายสมหมาย เทียบฤทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
093-759-2347
นายวิชัย ชมภูน้อย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
065-467-9388
-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
นายสุทธินันท์ พรอินทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
082-457-5077