องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongkhukhad.go.th
นายนิกาย  รัตนเมือง
นายนิกาย รัตนเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
087-854-1178
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
40   คน
สถิติทั้งหมด
94526   คน
เริ่มนับวันที่ 12 พฤษภาคม 2552

กองสวัสดิการสังคม

นางจันทร์เพ็ญ หงษ์บุญ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
043750327
นางสาวภิญญาพัชญ์ ทศไกร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวณัฐชนันท์พร โพธิ์เกตุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
085-466-3628