องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongkhukhad.go.th
นายนิกาย  รัตนเมือง
นายนิกาย รัตนเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
087-854-1178
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
132   คน
สถิติทั้งหมด
94486   คน
เริ่มนับวันที่ 12 พฤษภาคม 2552

กองคลัง

นายสุรศักดิ์ ไชยรงศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
043750327
สิบเอกอุเทน ป้องเรือ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสาวพชรมล มูลจูล
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
093-487-5754
นางสาวลัดดาวัลย์ ทศภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
090-840-6963
นางสาวอรพรรณ ทศชุม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
084-716-1125
นางสาววีนุช เทียนจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
098-627-2492