องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongkhukhad.go.th
นายนิกาย  รัตนเมือง
นายนิกาย รัตนเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
087-854-1178
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
132   คน
สถิติทั้งหมด
94486   คน
เริ่มนับวันที่ 12 พฤษภาคม 2552

สำนักปลัด

นางสาวชมภูนุช ศรีคลัง
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
080-859-9110
นางสาวชมภูนุช ศรีคลัง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
080-970-2188
นางสาวพัชราภรณ์ แสนศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
086-220-8100
นางสาวรัตนาภรณ์ พรมคุณ
นิติกร ชำนาญการ
089-609-9133
จ่าเอกกฤษณัย ทักษิณ
นักป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย ปฏิบัติการ
083-328-5116
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวศศิธร ทวยจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
097-287-7299
นายเชวงศักดิ์ พรมจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
093-653-7594
นางสาวปารดา ศรีแพน
คนครัว
098-882-5783
นายเชิดชัย เตื่อยมา
นักการภารโรง
083-354-9387
นายพยุงศักดิ์ เทพโสดา
พนักงานขับรถยนต์
062-774-2823