องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongkhukhad.go.th
นายนิกาย  รัตนเมือง
นายนิกาย รัตนเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
087-854-1178
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
132   คน
สถิติทั้งหมด
94486   คน
เริ่มนับวันที่ 12 พฤษภาคม 2552

กองช่าง

นายปิยะเนตร ปราบพินาศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
043750327
นายสมพร พันเสนา
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายสุรพล ชาเหลา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
093-646-9702
นายโอพาสร์ ปูนาศรี
จ้างเหมาบริการ