องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongkhukhad.go.th
นายนิกาย  รัตนเมือง
นายนิกาย รัตนเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
087-854-1178
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
132   คน
สถิติทั้งหมด
94486   คน
เริ่มนับวันที่ 12 พฤษภาคม 2552

สมาชิกสภา

นายประเจน บุบผาแสง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
06-1089-8763
นายวิบูลย์ หงษา
รองประธานสภาฯ
085-642-2343
นางศริญญา ราชเจริญ
เลขานุการสภาฯ
085-750-1231
นายหนูกวน ทวยภา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
095-606-9762
นายพลวุฒิ โคตรดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
088-758-9906
นางสังวาลย์ ปะเสทะโก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
081-574-5937
นางราตรี แน่นอุดร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
093-295-8977
นายสุวรรณ์ เทียมจันทร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
060-202-4911
นายอุทัย อุดมดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
098-110-0243
นายสุริยา ลอยคลัง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
080-759-3856
นายบุญมี ปะเสทะโก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
082-858-3924
นายนิคม ราชบุญโฮม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9
092-691-1416
นายสมบัติ ชาดา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10
087-423-5072
นายอามิตรตา เทียกทุม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11
085-680-8284
นายประมวล สุมิตร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12
093-465-3635
นางบัวไข คงประเสริฐ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16
092-957-1454
นายเสกสรร ไชยตระมาตร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17
082-854-7546
นายแสวง วรรณโพธิ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18
080-453-5754