องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongkhukhad.go.th
นายนิกาย รัตนเมือง
นายนิกาย รัตนเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
087-854-1178
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
132   คน
สถิติทั้งหมด
94486   คน
เริ่มนับวันที่ 12 พฤษภาคม 2552

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
ประเพณีบุญสรงกู่ตำบลหนองคูขาด
ประเพณีบุญสรงกู่ตำบลหนองคูขาด
    14
หนองคูขาด "์News"
หนองคูขาด "์News"
    29
มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ
มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ
    48
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสตรีและครอบครัวประจำปี 2567
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสตรีและครอบครัวประจำปี 2567
    26
กิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้ "มหาสารคามสะอาด" ประจำปี 2567
กิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้ "มหาสารคามสะอาด" ประจำปี 2567
    39
โครงการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านทุจริต ประจำปี 2566
โครงการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านทุจริต ประจำปี 2566
    62
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2566
    94
โครงการเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
โครงการเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
    84
ภาพแหล่งเที่ยวตำบลหนองคูขาด
ภาพแหล่งเที่ยวตำบลหนองคูขาด
    96
โครงการออกร้านปีใหม่อำเภอบรบือ ปีงบประมาณ 2565
โครงการออกร้านปีใหม่อำเภอบรบือ ปีงบประมาณ 2565
    95
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ
    96
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565
    91
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566
    126
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2566
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2566
    115
กิจกรรมขยายผลโครงการ โคก หนอง นา โดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นต้นแบบ
กิจกรรมขยายผลโครงการ โคก หนอง นา โดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นต้นแบบ
    145
รณรงค์ ฝังถังขยะเปียก ครบทุกครัวเรือน
รณรงค์ ฝังถังขยะเปียก ครบทุกครัวเรือน
    549
โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์
โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์
    247
การแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น
การแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น
    228
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
    256
โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2565
โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2565
    278
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรและการขับขี่ปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ.2564
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรและการขับขี่ปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ.2564
    298
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี 2563
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี 2563
    253
บุคลากรดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562
บุคลากรดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562
    244
โครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี2562
โครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี2562
    269
งานลอยกระทง ส่งประทีป ปี 2560
งานลอยกระทง ส่งประทีป ปี 2560
    290


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1